logo bip.gov.pl

 Sąd Rejonowy w Przysusze

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Menu główne / Przedmiot działalności i kompetencje
1.

przedmiot

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji RP. Sprawują one wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów określa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001r. ze zm.) i Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz. U. Nr 38 poz. 249 z 2007r.). Do kompetencji sądów powszechnych w szczególności należy rozstrzyganie spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom. Rozstrzygają one także inne sprawy, jeżeli zostały przekazane odrębnymi ustawami.
Sąd Rejonowy w Przysusze należy do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu i rozpoznaje sprawy wpływające z obszaru gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów.

Sąd Rejonowy w Przysusze sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw.

Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje:

 

 • I Wydział Cywilny

   I Wydział Cywilny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw
  z zakresu prawa cywilnego.

 • II Wydział Karny

  II Wydział Karny dla rozpatrywania w pierwszej instancji spraw
  z zakresu prawa karnego.

 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny) dla rozpatrywania
  w pierwszej instancji spraw:

  1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  2. dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  3. dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.
    
 • V Wydział Ksiąg Wieczystych

  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla prowadzenia ksiąg wieczystych
  oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 


Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Przysusze
Za treść odpowiada: Elżbieta Turek
Osoba, która wprowadziła dane: Elżbieta Turek
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 08:22

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj